Дейности през учебно време

3 март

 
 
 Трети март!
Трети март!
Чакан празник! 
Свята дата!
Трети март!
Трети март!
Ден рожден на свободата!
 
 
Децата от ДГ „Слънце“ отбелязаха празника 3 март с пламенен възторг и патриотичен заряд. Облечени като ботеви четници група деца поздравиха своите другарчета и родителите.
С презентацията „ Българио, родино мила“ децата от всички групи се запознаха с великите български владетели допринесли за разцвета и развитието на България, а така също и с борбата на дедите ни за Освобождението на родината.
Честит Празник, Българи!