група "Кокиче"

          Учители: Анелия Станковска

                           Василена Николова       

          Помощник възпитател: Татяна Белева


Категория: група "Кокиче"

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил