Ежедневие в група "Калинка"

 

В група „Калинка“ са най- малките деца (само на три годинки ), но и най – големите сладури. Всеки ден в детската градина за тях е веселба и безкрайна игра. Така ден след ден, чак до постъпване в училище.

 

 

 

Независимо, че са най – малките възпитаници на детското заведение, те обичат да играят на конструктори, строители, лекари. Подреждайки първите си пъзели или приготвяйки нови ястия, те се подготвят за бъдещите си професии.

 

 

 

За тях с много обич, търпение и педагогически такт се грижат госпожа Елена Миленкова, госпожа Катя Илиева и помощник възпитателите Славка Гоцева и Снежинка Костадинова.

 

Категория: група " Калинка"

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил