група "Детелина"

          Учители: Евелина Данчова

                          Силвия Павлова - Христова       

          Помощник възпитател: Теменужка Аначкова


Група „ Детелина“ на ОДЗ „ Слънце“ през годините

Категория: група "Детелина"

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил