Игри

Макар да е месец февруари 2018 година и зимата да не си е отишла, децата от група " Детелина " са на двора. Те  си играят - задружно, весело и щастливо.
 
Категория: група "Детелина"

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил