НП "Успяваме заедно"

 

rv 2021 logo

ДГ " Слънце" участва в Национална програма "Успяваме заедно". Общата цел на програмата е: Осигуряване на цялостно развитие на детската личност (физическо, емоционално, социално, когнитивно и речево) чрез прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина и чрез овладяване и усъвършенстване на взаимодействието на учителите с представителите на семейната общност в детската градина.