2021-07-12-1.jpg

На 12. 04. 2022г. математическият дух завладя ДГ "Слънце".
Всички дечица смело се включиха във Великденското математическо състезание "Умниче математиче", което се провежда с цел стимулиране на интереса на децата към математиката.
Нашите "слънца" демонстрираха своите знания и без проблем решиха подготвените задачки. Всички дечица заслужиха титлата "умниче математиче" и бяха щедро наградени с грамота и златен медал, връчени от директора на ДГ "Слънце"- г-жа М. Цекина и преподаватели от местни училища - г-жа А. Любенова, г-жа И. Зарева, г-н К. Иванов- учители в Трето ОУ "Проф. Марин Дринов"; г-жа Г. Цолова- учител в Шесто ОУ "Св. П. Хилендарски" и г-жа В. Илиева- кмет на с. Слокощица.
Продължавайте да бъдете все така старателни, смели и любознателни, скъпи деца!

 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил