2021-07-12-1.jpg

От 16 до 22 септември 2020 година малчуганите от ДГ“Слънце“ се включиха в кампанията „Дни на безопасността на пътя", по повод Европейската седмица на мобилността.
Мотото на кампанията бе: „Остани жив! Пази живота!“
В игрови ситуации на двора на детската градина децата упражниха правилата за пресичане на улицата - преминаване на пешеходна пътека, следвайки светлините на светофара и сигналите на „пътния полицай“: „Мога улицата да пресичам вече“, „Знам къде това да става - точно, дето мига светофара!“, „Слушай сигнала!, „Внимание, улица!“и други. Справиха се отлично с подреждането на „очите“ на светофара, пяха песнички, рецитираха стихчета, припомниха си някои пътни знаци и правила в дидактични игри.
По- големите деца, снабдени със специална екипировка и атрибути практически се упражниха в спазване правилата на пътното движение в действителна обстановка - по тротоарите и улиците в квартала на детската градина.
Децата са най-уязвимите участници в движението и затова формирането на умения и навици за безопасно движение по пътищата е част от подготовката им за училище и въобще за живота.
 
 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил