2021-07-12-1.jpg

 
На улицата има строги правила 
и трябва да ги спазват 
послушните деца! 
Оглеждай се, внимавай
преди да пресечеш, 
а видиш ли червено - 
на място да се спреш! 
 
На 20.11.2020 година в група "Пчеличка" се проведе педагогическа ситуация на тема "Правилата на улицата".
В нашия изключително динамичен живот превенцията по безопасност на движение е наложителна от най-ранна детска възраст. С избора на тази тема, екипът на групата се постара да привлече вниманието на децата и техните родители към един изключително важен проблем: опазване здравето и живота на децата - участници в пътното движение.
С много емоции бе съпътствана игрово-познавателната ситуация за най-малките „пчелички“ на групата за начално ориентиране в пътната среда и придобиване на умения за безопасно придвижване като пешеходци. Интересно предизвикателство бе отправено и към по-големите, които участваха в игрово-познавателната ситуация за затвърдяване на придобитите знания и умения, уточняване и разширяване на елементарни представи и понятия за пътното движение.
Те се включиха активно в организирано състезание между два отбора. Малчуганите бяха ентусиазирани и без притеснения, с голямо старание и удоволствие назоваваха и разпознаваха тротоар, платно, познати пътни знаци...
Децата придобиха самочувствие и увереност на равностойни участници в пътното движение, които знаят правилата и ясно осъзнават необходимостта от тяхното спазване.
 
 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил