2021-07-12-1.jpg

Въведеното извънредно положение в страната от 13 март 2020 година постави началото на нов начин на изпълнение на дейностите по проекта, а именно - дистанционно.
През м. април 2020 година  ДГ "Слънце" стартира онлайн изпълнение на дейностите по проекта. С помощта на родителите ние проведохме игри и забавления, като: салон за красота "Слънце" или днес играем на "Какъв искам да стана", "Когато порасна искам да стана ..."
Вижте:
 
 
 
 
 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил