2021-07-12-1.jpg

Подготовката и провеждането на фестивали е една от дейностите реализирани от проекта и целяща подобряване на образователната среда в детската градина.
Кулинарният фестивал " Заедно можем повече" премина с активното участие на деца, родители и учители. Направени бяха разнообразни ястия, всяко едно отговарящо на критерийте на трите направления: кулинарно изящество, здравословно хранене и любима семейна рецепта.
Вкусните и красиви ястия вече са изядени, но остават възможностите отново да бъдат направени.
Екип от педагогически специалисти подготви електронна книга в три части, за да съхраним и предложим всички реализирани рецепти в нашия фестивал.
Ето вижте трите части на нашата кулинарна електронна книга !
 
 
 
 
        
 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил