2021-07-12-1.jpg

На 16 и 17 юли 2020 година в ДГ „Слънце“ се проведе следващата дейност от проект "Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи - преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие".
Участниците в дейността се насладиха на поредица от тренировки по аеробика и усвоиха най-важните елементи от този забавен и интересен спорт. Малките ни възпитаници с удоволствие взеха участие във всички предвидени дейности в дни на спорта и с нетърпение очакват следващите спортни предизвикателства!
 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил