2021-07-12-1.jpg

На 6 и 7 август 2020 година в ДГ "Слънце" се проведе дейност по проект "Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи - преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие" - дни на спорта "По-силни, по-бързи, по-жизнени".
В дните преди дейността, малчуганите се запознаха с интересния спорт баскетбол чрез разнообразни дейности.
С много радостни емоции преминаха и самите дни на спорта - разнообразните игри, с елементи от баскетбол се харесаха на всички участници.
Децата усвоиха най-важните елементи от интересния спорт и се насладиха на всички спортни игри, в които се включиха активно.
Ето вижте:
 
 
 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил