2021-07-12-1.jpg

На 25 ноември 2020г в ДГ "Слънце" се проведе поредната дейност по проект "Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи - преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие". Изложба "Моята творба като моя грамота" бе открита паралелно във всички филиали на детската градина.
Откриването започна с музикални изпълнения на децата от групите. Всички с интерес разгледаха портретите на своите връстници и се забавляваха, откривайки своя собствен автопортрет. В изложбата участваха 165 деца от групи „Славейче“, „Зайче“, „Кокиче“, „Детелина“, „Пчеличка“, „Светулка“, „Слънце“ и „Калинка“.
Дейностите са финансирани по Договор №BG05M9OP001-2.018-0031-2014BG05М2ОP001-C01 по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – КОМПОНЕНТ 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020
 
 
020

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил