2021-07-12-1.jpg

 
На 09.10.2020 година, порасналите вече малчугани от група "Кокиче" се отправиха на интересно и вълнуващо приключение в РИМ "Акад.Йордан Иванов".
В обособените зони на зала "Асклепий", те бяха включени в различни дейности, чрез които по забавен начин децата се запознаха с интересни факти от историята на човечеството.
Акцентът на посещението беше поставен върху начина на живот на хората в древността, а целта му бе да провокира любопитството на децата към историята на земите, където днес е разположен гр. Кюстендил.
Малките любопитковци се включиха активно в подреждането на 3D пъзел на късноантичната средновековна крепост "Хисарлъка" и научиха как хората от древността са строили масивни каменни стени около своите селища, за да ги пазят от враговете си.
Децата с вълнение и любопитство облякоха "тежки бойни доспехи" и с удоволствие влязоха в ролята на велики древни войни.
Те сами направиха и гипсови отливки на стари сребърни монети, които с гордост занесоха у дома за да покажат на своите близки.
Специално разработени игри провокираха малките посетители да подредят интериора на къщи от различни епохи и да подготвят масата за хранене с характерните за периода глинени съдове и хранителни продукти, които хората сами са произвеждали.
Прибирайки се в ДГ, изпълнени с положителни емоции и много нови знания, децата въодушевено коментираха помежду си своите впечатления от това интересно приключение в миналото на предците ни и си пожелаха скоро отново да имат възможност да посетят музея.
 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил