група "Гъбка"

Обучение в училище

На 18.03.2015 децата от група „Гъбка” – филиал „ Здравец“ на ОДЗ „ Слънце“  участваха в изнесено обучение в ОУ ”Ильо войвода” – Кюстендил  по системата Енвижън. Между детското заведение и училището са изградени дългогодишни отношения на сътрудничество. Те спомагат за по лесен и неусетен преход на детето от детската градина в училище.

 

 

Енвижън е образователна платформа, чиято цел е интерактивно компютърно-базирано обучение. Системата използва само един компютър и мултимедиен проектор и няколко мишки за децата в класа, като по този начин дава възможност да се осъществи интерактивно обучение, в което всички деца участват едновременно.

 

 Децата участваха в урока, реализиран по програмна система „АБВ игри” за 6-7 годишни.При посещението  в училище,  бъдещите първокласници обогатиха представите си за училищна среда и взаимодействие в нея.Те показаха познаване на норми и  правила на поведение.

 

 

Всички деца от групата показаха своите  знания, умения и компетенции в образователните направления: БЕЛ, Математика, Природен и Социален свят.

 

 

 Децата бяха разделени на две групи.Първата - участваха в урока, представен от г-н Петров, учител в VII ОУ. Презентирана бе  приказката „Нео и морското дъно”. В процеса  на представянето на презентацията на децата бяха задавани въпроси, на  които те отговаряха устно или с помощта на компютърните мишки ( назоваване на герои и морски обитатели, ориентиране в карти и схеми, откриване на първи звук в дума  и пр ).

Втората група деца се включиха в урока на госпожа Александрова на тема ”Пролет”, представен също чрез системата  „Енвижън”. Децата класифицираха дървета и растения, разпознаваха и назоваваха сезони, прелетни птици. Показаха знания за пролетните празници.

 

В края на урока всяко дете получи за награда по едно великденско яйце за украса на празничната трапеза. А родителите имаха възможност заедно  с децата си да разгледат базата на училището, класните стаи на учениците до IV клас, санитарните възли ,столовата, природния кът, стаята за театрални, шумни и тихи игри.

 

 

 

 Обучението бе интересно за децата и навярно те за дълго ще запомнят своето участие в него, посредством софтуерната система  Енвижън.

Категория: група " Гъбка"

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил