Skip to main content

Защита лични данни (GDPR)

 
Данни за лицето определено със заповед на директора на ДГ "Слънце" за длъжностно лице по защита на личните данни: Соня Янкова Ангелова - 0894723811
Данни за контакт с длъжностното лице отговарящо по защита на личните данни се публикуват, съгл.чл.39 от Реглаемнт (ЕС)2016/679.
Вътрешни правила за защита на личните данни
 
Вътрешни правила за защита на личните данни - Приложение 3
 
Вътрешни правила за защита на личните данни - Приложение 2
 
Политика за защита на лините данни на сайта
 
 
 
Powered by Phoca Download