група "Детелина"

Ежедневие в група "Детелина"

„ На улицата“ бе поредното занимание на децата от група „ Детелина“, в което те се учат как да се движат безопасно.

След запознаване с основни правила за движение по улицата, децата разиграват ситуационни игри на различни теми: „Улицата не е място за игра“, „ Зная посоките – ляво и дясно“, „ Участвам в уличното движение“.

Специално подготвените табла и многото нагледни пособия в занималнята, спомагат децата лесно да се ориентират в улична ситуация и правилно да изберат вярното решение. Особено занимателно се оказва направата на определена ситуация на улицата – децата сами определят местата на МПС, пешеходците, светофарите, пешеходните пътеки и пр.

Така неусетно те сами възпроизвеждат и запомнят правилата за безопасно движение.

 

Уроците продължават на двора, а най – накрая и на улицата на филиала. Децата научават и най – безопасния маршрут за придвижване от вкъщи до детската градина и обратно.

 

Категория: група "Детелина"