група "Детелина"

„Защо листата променят цвета си?“

„Защо листата променят цвета си?“ – на този въпрос децата с помощта на своите учителки търсиха отговора в заниманието, посветено на есента.
Отговорите пристигнаха бързо при децата, посредством събраните листа от двора и тяхното пресъздаване в рисунки, създадени от детско въображение и творчество.
 
Категория: група "Детелина"