група "Детелина"

Ех, че време .Ех, че сняг


 В група “Детелина “Баба Зима е дошла.
Бяла зима ветровита, мило кима и ни пита:
-Имате ли вече всички ръкавички и шейнички?
Ех,че време!Ех че сняг!
Ех,детелинките видят ли сняг ,тичат навън с весел вик и бяг.
 
 
 
Категория: група "Детелина"