група "Детелина"

Млади фермери

 Месец октомври е времето на богатия урожай, когато фермерите прибират резултата от своя усилен труд. Точно този момент показаха децата от група "Детелина"  с играта "Млад фермер". Чрез нея децата тренират страхотно  фината си моторика, използвайки дребните семена за тази цел. Всяка"детелинка" е в ролята на млад фермер. Няма непреодолими бариери пред детското въображение и фантазия, затова чувалчетата апликирани с различни семена са красиви и оригинални. В тях се оглежда есента - пъстра и плодородна. Малките фермери вече знаят, че в семената е съчетана истинска сила. Всяко зрънце посадено в земята би могло да умножи десетократно своя плод и да разпространи семената си навред. Нареждайки го подобно на мозайка в същото време децата се запознават и с растенията, чиито семена използват. За това как се садят, как протича развитието им, как се отглеждат и как се прибира реколтата. Накрая от детските произведения беше подредена красива изложба отразяваща креативността на децата и връзката им с природата.
 
 
Категория: група "Детелина"