група "Зайче"

група " Зайче"

Учители: Павлина Асенова     

                           Величка Миланова 

          Помощник възпитател: Лидия Атанасова и Анелия Станковска

Категория: група " Зайче"