група "Калинка"

Правилата на малките "калинки"

В детската градина има правила -
спазват ги прилежно малките деца!!! 
 
 
 
В група "Калинка" е създадена позитивна социална среда, изграден е онзи комфорт на общуване, в който оценяваме и удовлетворяваме потребностите на всяко дете. Децата срещат много красота, доброта, искреност и са заобиколени от обич и внимание.
На 12.11.2020 година, малчуганите от групата се включиха с ентусиазъм и въодушевление в създаването и представянето на правилата в любимата си група. Фактът, че сами измислиха и предложиха тези правила, ги стимулира да се грижат ежедневно за тяхното спазване и да ги припомнят при нарушение от страна на своите връстници.
Всички игри и упражнения, които малчуганите прилагат в групата, подобряват екипността, комуникативните умения, изграждат тяхната емоционална интелигентност и превръщат групата в място, което с желание да посещават.
За децата беше истинско удоволствие да бъдат преобразени с костюми на калинки, след което поставиха на видно място правилата на групата. Накрая, малките палавници затанцуваха и запяха песничката "Две калинки", като с приповдигнато си настроение се погрижиха за веселата атмосфера в тяхната малка детска общност.
 
 
Категория: група " Калинка"