Skip to main content

група "Калинка"

Ние децата ще опазим бъдещето на Земята!

„Раждането на света,
на планетата Земя е огромно звездно чудо
– огън, вятър и вода.
Така вървим в цветен кръговрат –
дар от много богове.
Ще можем ли с теб да съхраним
богатствата от всички векове!?”
Борислав Мирчев

Чистата околна среда е от съществено значение за човешкото здраве и благосъстояние.
В предучилищна възраст е важно у децата да се изгради модел на екологично мислене, да се научат да ценят природата и природните ресурси, да водят природосъобразен начин на живот и да опазват природните богатства на планетата Земя. Формирането на знания и умения у децата за опазване на околната среда, преносът на тези знания и използването на адекватни правила на поведение се реализират чрез разнообразни дейности и форми на педагогическо взаимодействие в група „Калинка”.

На 16 януари 2023 година кът от занималнята на групата се превърна в красива и цветна природна картина в синхрон с облеклото на децата. Лъчезарните малчугани със силата на словото в стихове показаха знания за елементите на природата и отправиха послания към хората за опазване на околната среда и съхраняване на природните богатства на прекрасната ни Родина. Звънливите и сладкопойни гласчета на децата огласиха детската градина с изпълнението на песента „С бои от дъгата”, а цветната феерия с воали и движения бе неповторимо преживяване за „калинките”, които усетиха по свой начин посланието на музиката. Включването на децата в разнообразни форми на активности разкрива тайните на знанието, което задължително минава през обичта към природата и емоционално-ценностното отношение към нея.

 

opazim-1
opazim-2
opazim-3
opazim-4
opazim-5
opazim-6