група "Калинка"

Букви, цифри и книжки

Макар и още малки и не в училище, децата обичат да се занимават с книжки за оцветяване.
С помощта на  моливите и маркерите картинките оживяват, а таблата с букви и цифри ни помагат в поредния урок -  ние се готвим за училище.
 
Категория: група " Калинка"