група "Калинка"

Хранилка за птици

През месец януари 2020г. децата от група „Калинка“, след като се запознаха с живота на зимуващите птици и разбраха колко трудно си намират храна в студените, мразовити дни, решиха да има направят хранилки.
С помощта на своите родители те събраха необходимите материали и с много желание и ентусиазъм се захванаха за работа.
Сръчните им ръчички дружно изработиха хранилките и очичките им грейнаха от радост и гордост при вида на резултата от техния труд.
Малчуганите поставиха готовите хранилки на дърветата в двора на детската градина, напълниха ги с трохички, семки и зрънца и с нетърпение зачакаха появата на изгладнелите и премръзнали врабченца. Появата им предизвика неописуемо вълнение и радост.
Малките природозащитници получиха удовлетворение от стореното и обещаха да се грижат хранилките никога да не остават без храна!
Още от мънички те показаха своето отношение към птиците и осъзнаха необходимостта от полагането на грижи за тях.
 
 
 
 
Категория: група " Калинка"