група "Кокиче"

Пролет мила, животворна

 - Щърко, щърко дългокрак
ти при нас пристигна пак.
Но какво ни носиш тук
от далечен топъл юг?
- Нося слънце и цветя
и Ви водя пролетта.

В първите дни на пролетта децата от група"Кокиче" засадиха борче в двора на своята детска градина.

Целта на инициативата бе, да бъдат информирани децата за ползите от дърветата, за важността да се пази чистота и ползите от това да се прави добро.

 

prolet12Пролет мила, животворна,
колко хубава си ти!
И засмяна, благотворна,
пълна с драгост, с красоти!

 

Категория: група "Кокиче"