група "Кокиче"

Чай и бисквитка

 
 
 
„ В снежни зимни дни, топло чайче си пийни” Под този надслов децата от група "  Кокиче" посетиха ресторанта на хотел „ Стримон” , където пиха по чаша топъл чай със вкусна бисквитка.
Децата отблизо се запознаха с професията на сервитьора и показаха познания за културни обноски и учтиво поведение.
 
Категория: група "Кокиче"