група "Слънце"

Kакъв искаш да станеш, когато пораснеш?

Група „Слънце“ се включи в „Дни на професията”, организирани в детската градина от 27 април до 4 май, като насърчи талантите на децата виртуално – родителите представяха своята професионална дейност, децата се превръщаха в полицаи, лекари, готвачи, агрономи, архитекти, музиканти.
По нестандартен и интересен начин в онлайн платформа се организира среща, на която „слънчицата“ си припомниха основните професии, разказваха защо и как са избрали своята любима професия. Чрез различни игри представиха нагледно предназначението на инструменти и материали, свързваха, ограждаха.
Седмицата на професиите пробуди в малчуганите въодушевление, радост и неподправен интерес, както и осмисляне ролята на определена професия и стимулиране на уважение към труда на възрастните, даде възможност за запознаване на децата със света на възрастните и ползата от техните професии, мотивация и желание за усвояване на нови знания и умения и приобщаване на родителите към детската градина.
 
 
Категория: група " Слънце"