Skip to main content

група "Слънце"

Работна Мецана

„Станала рано зарана
нашата Меца-мецана.
Съчки в гората събрала,
огън висок си наклала,
та да направи чорбица
Меца на свойте дечица…“

 

 В навечерието на 103 години от рождението на голямата българска поетеса, културен деятел, дипломат и обществен деец – Леда Милева, малките „слънчица“ , с много настроение представиха любимата си приказка „Работна Мецана“.
Облечени в красиви костюми, на импровизираната сцена, те пресъздадоха сюжета – Мецана сложи на огъня котлето с боба и тръгна в горската дъбрава да иска мерудия от Лиса, поспря се Меца из своите роднини и другари, свечери се, а мечетата, както играеха на поляната около огъня, легнаха и заспаха гладни.
Малчуганите със своите артистични изпълнения озариха празничния ден и го изпълниха с прелест и красота.
„ Любовта към книгата трябва да се посее още в детските години, за да остане за цял живот. Дете расло без книга е като цвете, оставено без слънце. Вярвам в силата на детската книга. Вярвам, че тя ще бъде тъй нужна на утрешните деца, както и на днешните.” Леда Милева

 

rabotna-1
rabotna-2
rabotna-3
rabotna-4
rabotna-5
rabotna-6
rabotna-7
rabotna-8