група "Слънце"

"Въздигане на хляба "

 
На 11 август 2017 година в ДГ "Слънце"- групи "Синчец", "Калинка", "Слънце", "Светулка" и "Детелина", както и в яслена група "Гъбка" се проведе занимание "Въздигане на хляба ".
Децата се запознаха с народната традиция " Панагия " или "Въздигане на хляба ".
 
Той е огромен
като земята -
топъл хляб,
златен хляб.
  Със слънце
замесен е хлябът.
Слънце сияе
по него
и в него.
Хляб,
замесен с ръцете,
които са сели
пшеницата.
Хляб,
до червено изпечен
в огнище.
за всеки човек по земята.
 
 
 
Категория: група " Слънце"