група "Слънце"

"Да украсим елхата"

 Елхичке зелена,
в гората родена,
с дъх чуден на
прясна смола
и с тънички листи
тъй нежни и чисти,
на гости при нас си дошла. 
 
На 12.12.2017 г. се проведе Коледна работилница в група "Слънце".
Малките "Слънчица" украсиха елхата в групата и поздравиха своите родтели с песни и танци .
Участие взеха и мйките, съвместно с които бяха изработени Коледни украшения от хартия и глина.
 
 
 
Категория: група " Слънце"