Професиите на мама и тате

Запознаването на децата в ДГ "Слънце" с различните професии е част от тяхното възпитание и обучение. То цели да им покаже, че трудът е ценност и че всеки човек е необходим и полезен за обществото, независимо каква професия упражнява.
Децата се запознават с професиите на родителите си в тяхната работна среда. Организират се интересни срещи с пожарникари, полицаи, хореографи, лекари, зъболекари, спортисти, строители, фризьори, гримьори, готвачи и др.. След всяка среща малчуганите се чувстват окрилени и горди с професията на своите родители и разбират, че всичко се постига с много труд, желание, дисциплина и упоритост. Децата откриват, че човек може да бъде щастлив, само ако е полезен на другите.
 
 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил