Дейности през неучебно време

Цветна седмица

В дъга преливат цветовете -
без край и без начало....
Природа и човек са слети
в едно космично цяло.
Дните от 27 до 31 август 2018 година бяха щастливи и цветни за всички деца, посещаващи детската градина. През тази седмица те затвърдиха знанията си за цветовете под формата на различни образователни игри и забавления. Всеки ден от седмицата беше посветен на определен цвят, с който децата бяха облечени пристигайки сутрин в детската градина. Имахме ден на червения, на жълтия, синия, зеления и оранжевия цвят.           
Малчуганите се забавляваха истински и очакваха с нетърпение цветните изненади, които бяха подготвили техните учителки.
Така те научиха много за основните и допълнителни цветове,  а цветовете и формите в детската градина са градивните елементи, които детето трябва да знае, преди да усвои други умения, като четенето  и писането.