Skip to main content

Съобщение

  Уважаеми родители,

Провеждането на допълнителните педагогически дейности по желание на родителите е преустановено във връзка с Насоките за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка за учебната 2021/2022 година.