Skip to main content
Група „Пчеличка”- разновъзрастова
ІІІ-гр.Кюстендил, ул. „11 август”№ 7  
05 pchelichkaЗадружна група сме игрива,
малко палава, но и работлива.
При нас денят започва с много смях и песни,
сред приятели и приказки чудесни.
Ела и виж и сам се убеди!
Ако ти харесва - заповядай, остани!
 
Екип на група „Пчеличка”:                         
Учители:
Емилия Кирилова Кръстева
Ралица Андонова - Христова
Пом.възпитател: Светла Николова Игнатова
pchelichka-2022-2023

Още статии …