Skip to main content

Административни услуги

 
Заявление за прием в яслени групи на ДГ Слънце
Заявление за прием в ДГ Слънце - почасова форма
Заявление за преместване в ДГ Слънце
Заявление за напускане от ДГ Слънце
Заявление-самостоятелна организация в ДГ „Слънце“
Решение № 424 от 29.04.2021 г. на Общински съвет Кюстендил
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Предоставяни административни услуги от детската градина в изпълнение на т. 3, буква „б“ от Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 г.

Услугата не се предоставя по електронен път.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ДГ "Слънце" - КЮСТЕНДИЛ
 
Процедура издаване на дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование
 
ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ
 
Заявление за допълнителни дейности в ДГ СЛЪНЦЕ
Заявление за млечна кухня в ДГ СЛЪНЦЕ
 
ПРОЦЕДУРА за издаване на Удостоверения УП-2 и УП-3
 
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение УП 2 за осигурителен доход
 
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение УП-3 за осигурителен (трудов) стаж
 
 
 
Powered by Phoca Download