Skip to main content

Покана за събрание на родителите на 8 декември 2022 година

Уважаеми родители,

ДГ "Слънце" Ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители на Обществения съвет на детската градина.

Предоставяме Ви Поканата за провеждане на събрание на родителите на 8 декември 2022 година.