Skip to main content

Обществен съвет на детска градина "Слънце"

След проведено събрание на представители на родителите от всички групи на ДГ на8 декември 2022 година бе избран Обществен съвет на ДГ " Слънце".

Предоставяме Ви поименния състав на Обществения съвет към детска градина „Слънце “, както следва:

• Основни членове:
1.Мария Тодорова – представител на Община Кюстендил
2. Даниел Методиев Стоянчов – представител на родителите
3.Силвия Симеонова Георгиева – представител на родителите
4.Денислава Миленова Ангелова – представител на родителите
5.Александър Александров Пандурски – представител на родителите

• Резервни членове:
1.Димитринка Укалска – резервен член на - община Кюстендил
2. Олга Георгиева Палчева - представител на родителите
3.Владимир Димитров Божков - представител на родителите
4.Мария Григорова Стоянова - представител на родителите
5.Орнела Крумова Орлянова - представител на родителите