Skip to main content

Обществен съвет на детската градина - 2018-2019 година

 ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Към ДГ „Слънце” е създаден обществен съвет като орган за

подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението и.

 

Състав:

Председател – Ирена Кирилова Кирилова – представител на родителите

Членове:     Радмила Рангелова – представител на Община Кюстендил

                   Светозар Ангелов Борисов - представител на родителите

                   Мария Стойнева Георгиева - представител на родителите

                   Десислава Здравкова Златкова - представител на родителите

Резервни членове на Обществен съвет на ДГ„Слънце”:

Димитрина Укалска - Община Кюстендил.
Даниела Василева Стойова
Ваня Генчева Стоянова
Анита Георгиева Иванова
Десислава Петкова Петкова