Skip to main content

Настоятелство 2019/2020г.

Председател : Огнян Огнянов Атанасов

Членове:

1. Десислава Миладинова Златкова

2. Илиана Атанасова Димитрова

3. Радослава Василева Величкова

4. Георги Атанасов Гайдаров

5. Савина Георгиева Методиева

6. Елица Димитрова Димитрова

7. Зорница Йорданова Станкова

8. Марина Иванова Христова

9. Зоя Мишкова Александрова

10. Славяна Милчова Славева

11. Антоанета Георгиева Васева

12. Лилия Иванова Серафимова

13. Антонина Данчова Георгиева