На горе

Финансов компонент

 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020 година
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2020 година
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2020 година
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце" гр.Кюстендил към 31.03.2020 г.
ДГ "Слънце" Кюстендил - Начален бюджет 2020 г.
Утвърден със заповед на Кмета на Община Кюстендил № РД-00-274 от 28.02.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце" гр.Кюстендил към 31.12.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце" гр.Кюстендил към 31.12.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце" гр.Кюстендил към 30.09.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце" гр.Кюстендил към 30.06.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце" гр.Кюстендил към 31.03.2019 г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2019 година
ДГ "Слънце" Кюстендил - Начален бюджет 2019 г.
Утвърден със заповед на Кмета на Община Кюстендил № РД-00-235 от 14.03.2019 г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2018 година
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2018 година
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2017 година
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2017 година - стр.2
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2017 година - стр.1
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2017 година
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 година стр-1
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 година стр-2
 
 
 
Powered by Phoca Download