Skip to main content

Национална кампания за профилактика на детското зрение

Предстой провеждане на KWIAT кампания за безплатен очен скрининг на деца и ученици до 18 годишна възраст.
През 2023 година кампанията ще се проведе за 10 поредна година през месец септември и октомври.

Допълнителна информация може да намерите на електронната страница на KWIAT