Храната в детската градина се приготвя в кухненски блокове на ул. „Цар Симеон I”№ 84 и ул. „Велбъжд” №7 по седмично меню, изготвено от технолог.

Детската градина предлага и детска кухня за деца от 6 месеца до 2 години.

Седмично меню детска градина 06-02-10-02-2023 г.

menu-06-02-10-02-2023-dg.pdf

Седмично меню яслени групи 06-02-10-02-2023 г.

menu-06-02-10-02-2023-yg.pdf

Седмично меню детска градина 30-01-03-02-2023 г.

menu-30-01-03-02-2023-dg.pdf

Седмично меню яслени групи 30-01-03-02-2023 г.

menu-30-01-03-02-2023-yg.pdf