Skip to main content

Храната в детската градина се приготвя в кухненски блокове на ул. „Цар Симеон I”№ 84 и ул. „Велбъжд” №7 по седмично меню, изготвено от технолог.

Детската градина предлага и детска кухня за деца от 6 месеца до 2 години.

Седмични менюта декември 2023 г.

Седмично меню детска градина 28-12-29-12-2023 г.

menu-28-12-29-12-2023-dg.pdf

Седмично меню детска градина 18-12-22-12-2023 г.

menu-18-12-22-12-2023-dg.pdf

Седмично меню яслени групи 18-12-22-12-2023 г.

menu-18-12-22-12-2023-yg.pdf

Седмично меню детска градина 11-12-15-12-2023 г.

menu-11-12-15-12-2023-dg.pdf

Седмично меню яслени групи 11-12-15-12-2023 г.

menu-11-12-15-12-2023-yg.pdf

Седмично меню детска градина 04-12-08-12-2023 г.

menu-04-12-08-12-2023-dg.pdf

Седмично меню яслени групи 04-12-08-12-2023 г.

menu-04-12-08-12-2023-yg.pdf

Седмично меню детска градина 27-11-01-12-2023 г.

menu-27-11-01-12-2023-dg.pdf

Седмично меню яслени групи 27-11-01-12-2023 г.

menu-27-11-01-12-2023-yg.pdf