Skip to main content

Храната в детската градина се приготвя в кухненски блокове на ул. „Цар Симеон I”№ 84 и ул. „Велбъжд” №7 по седмично меню, изготвено от технолог.

Детската градина предлага и детска кухня за деца от 6 месеца до 2 години.

Седмични менюта септември 2023 г.

Седмично меню детска градина 25-09-29-09-2023 г.

menu-25-09-29-09-2023-dg.pdf

Седмично меню яслени групи 25-09-29-09-2023 г.

menu-25-09-29-09-2023-yg.pdf

Седмично меню детска градина 18-09-22-09-2023 г.

menu-18-09-22-09-2023-dg.pdf

Седмично меню яслени групи 18-09-22-09-2023 г.

menu-18-09-22-09-2023-yg.pdf

Седмично меню детска градина 11-09-15-09-2023 г.

menu-11-09-15-09-2023-dg.pdf

Седмично меню яслени групи 11-09-15-09-2023 г.

menu-11-09-15-09-2023-yg.pdf

Седмично меню детска градина 04-09-09-09-2023 г.

menu-04-09-09-09-2023-dg.pdf

Седмично меню яслени групи 04-09-09-09-2023 г.

menu-04-09-09-09-2023-yg.pdf

Седмично меню детска градина 28-08-01-09-2023 г.

menu-28-08-01-09-2023-dg.pdf

Седмично меню яслени групи 28-08-01-09-2023 г.

menu-28-08-01-09-2023-yg.pdf