На горе

Финансов компонент

 
ДГ "Слънце" Кюстендил - Начален бюджет 2020 г.
Утвърден със заповед на Кмета на Община Кюстендил № РД-00-274 от 28.02.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце" гр.Кюстендил към 31.12.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце" гр.Кюстендил към 31.12.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце" гр.Кюстендил към 30.09.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце" гр.Кюстендил към 30.06.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Слънце" гр.Кюстендил към 31.03.2019 г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2019 година
ДГ "Слънце" Кюстендил - Начален бюджет 2019 г.
Утвърден със заповед на Кмета на Община Кюстендил № РД-00-235 от 14.03.2019 г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2018 година
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2018 година
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2017 година
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2017 година - стр.2
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2017 година - стр.1
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2017 година
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 година стр-1
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 година стр-2
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2016 година
 
ОДЗ "Слънце" - Начален бюджет 2016
Утвърден със заповед на Кмета на Община Кюстендил № РД-00-249 от 14.03.2016 г.
ОДЗ "Слънце" - Начален бюджет 2015

Утвърден със заповед на Кмета на Община Кюстендил № РД-00-252 от 09.03.2015 г.

ОДЗ "Слънце" - Начален фин. план 2014 стр.5
 
 
 
Powered by Phoca Download

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил