Skip to main content

група " Синчец"

Музикална драматизация

На 21 октомври 2021 година в рамките на седмицата на четенето, организирана в детската градина в периода 18-22 октомври, малчуганите от групата взеха участие в музикалната драматизация на приказката „Дядо и ряпа“. По този начин чрез средствата на художествената литература и музиката, децата развиха диалогичната си реч и активизираха речника си, развиваха творческите си възможности, имаха възможност емоционално да преживеят случващото се.
През седмицата в занималнята бе обособен кът с красиви декори за сценичната изява на децата. Предварително малките артисти си припомниха приказката с емоционално интерпретиран прочит. В него използваната интонация, пауза и жестове, характерни за героите, помогнаха произведението да докосне малчуганите със своята образност и да активира желанието им за игра и драматизация. Слушаха отново и познатата им песен „Чудо ряпа“, след което с интерес се включиха в имитационни игри като имитираха поведението на героите, повтаряха отделни фрази и думи от произведението.
Денят 21.10.21г. бе вълнуващ за всички деца. Облечени с красиви костюми, като едни истински артисти те представиха с музика и текст произведението. Задоволството от участието и изиграването на ролите на героите личеше по усмихнатите им личица.
Дейности , като тази са от изключително значение за творческите изяви и развитието на талантите и заложбите у децата.
.

 

 

dramat-1
dramat-2
dramat-3
dramat-4
dramat-5
dramat-6