Skip to main content

група " Синчец"

Кукерство - внушителен, шумен, колоритен обичай

„Кукери ни идат сине
плашат лошия късмет,
та беда да ни отмине
и да има берекет.“

Живото докосване до български традиции и обичаи винаги е вълнуващо изживяване за децата, което ще се помни и предава от поколение на поколение.
На 5. 01.22 г. свидетели на кукерски ритуали, обредни действия и танци станаха малчуганите от група“Синчец“. Малкият Теодор заедно с неговия баща и чичо от кукерската дружинка на с. Жабокрът, облечени с кукерските си костюми и маски „обходиха“ двора на детската градина с пожелание за здраве, плодородие, благополучие. След това изиграха „Кукерски танц“ за прогонване на злите сили. Малчуганите също танцуваха с големите неуморно подскачайки под звъна на чановете. Дрънченето на звънците дълго отекваше след танца.
В наши дни кукерството е весел празник, чието значение е да пресъздаде обичаи от миналото и да събира хората за всеобща радост и веселие.

 

kukeri-01
kukeri-02
kukeri-03
kukeri-04
kukeri-05
kukeri-06
kukeri-07
kukeri-08
kukeri-09
kukeri-10