Skip to main content

група " Синчец"

Сурвакари

 В първия ден от новата 2023 г. децата от група „Синчец“ на ДГ ‚Слънце“ представиха народния обичай „Сурвакане“.
Малките сурвакари направиха обредно обхождане от къща на къща, влизайки във всеки дом.

Сурвакаха членовете на семейството със дряновите си сурвачки, произнасяки благопожелания за здраве и плодородие.