Skip to main content
Група „Кокиче”
І-гр.Кюстендил, ул. „Цар Симеон І” № 84  
 
 
04 kokicheАз съм нежното Кокиче
и предвестник съм на пролетта,
в моята група са събрани
най - чаровните деца!
Добри момчета и момичета,
всички са отбор "кокичета"                                                                            
 
                                                                                                                    Екип на група „Кокиче”:
Учителки: г-жа Анелия Антонова Станковска
г-жа Василена Иванова Николова
Пом. възпитател: Татяна Йорданова Белева
kokiche-2022-2023